شهردار بیرجند گفت: مدیران حوزه شهری باید زمینه‌ بهره‌مندی یکسان شهروندان همه مناطق از امکانات و تکریم ارباب رجوع را فراهم کنند.

 “مهدی بهترین” در بازدید از منطقه ۲ شهرداری افزود: شهروندان ساکن در همه مناطق شهری حق دارند که از منابع و امکانات بهره‌مند شوند.

وی اظهار داشت: تقویت مبانی اسلامی در حوزه شهری و تحقق منویات مقام معظم رهبری، مهمترین اصل کاری در مدیریت شهری بیرجند است.

شهردار بیرجند، تکریم ارباب رجوع و خدمت صادقانه کارکنان را مایه عزت و آبروی شهرداری دانست و گفت: هرجا تعامل و اعتماد شهروندان به شهرداری جلب شود، فعالیت‌ها در مسیر رونق بهتری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین رعایت اخلاق، ادب و احترام در برخورد با ارباب رجوع را توسط کارکنان از نکات مهم و ضروری عنوان کرد.

شهردار بیرجند با حضور در بین مراجعین از نزدیک با شهروندان دیدار کرد و پیگیر مسائل و مشکلات آنان شد همچنین کارکنان شهرداری به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه‌های کاری خود پرداختند.

۱۹ حوزه فعالیت در شهرداری بیرجند شامل پنج حوزه شهردار، چهار معاونت، هشت سازمان و ۲ شهردار منطقه وجود دارد.