معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: شهرداری ها با هدف ایجاد درآمد پایدار باید توجه بیشتری به حوزه سرمایه گذاری داشته باشند.
؛ علیرضا عباس زاده در گردهمایی شهرداران استان که با حضور استاندار برگزار شد، بیان داشت: شهرداری ها باید توجه بیشتری به حوزه سرمایه گذاری داشته باشند تا بودجه آنها از این محل تأمین شود.
🔹وی تصریح کرد: مجموع بودجه شهرداری های استان در سال ۱۴۰۰ ، ۵۶۴ میلیارد تومان ، سال ۱۴۰۱ ، ۸۴۰ میلیارد تومان و سال ۱۴۰۲ دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که افزایش چشمگیری نسبت به گذشته دارد و تحقق آن هم خیلی خوب بوده است.
🔹معاون استاندار با بیان اینکه خراسان جنوبی از نظر ثبت فرصت های سرمایه گذاری در کشور رتبه سوم را کسب کرده، گفت: شهرداری های استان ۸۹ فرصت سرمایه گذاری با دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان را شناسایی کرده اند.
🔹به گفته وی؛ ۱۵ طرح در حوزه‌های مختلف توسط شهرداری ها برای سرمایه گذاری آماده شده است.
🔹عباس زاده خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در سال ۱۴۰۰، تنها دو دستگاه ماشین آلات به شهرداری ها داده شد، در سال ۱۴۰۱ ، ۳۹ دستگاه و در سال ۱۴۰۲ ، ۲۲ دستگاه به شهرداری های خراسان جنوبی تحویل شده است.
🔹وی با تأکید بر اینکه از زمان استقرار دولت سیزدهم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به شهرداری های استان کمک شده، گفت: قول داده شده به شهرداری هایی که ساختمان و نیروی آتش نشانی ندارند امسال در این خصوص کمک شود.
🔹معاون استاندار با اشاره به آسفالت معابر با قیر رایگان هم گفت: پیش بینی افزایش ۱۸ درصدی سهمیه قیر رایگان را در سال جاری برای شهرداری های استان داریم.
🔹عباس زاده از انجام مرحله آماده سازی ۲۸ سایت نهضت ملی مسکن خراسان جنوبی توسط شهرداری ها خبر داد.
🔹وی تأکید کرد: ۱۷۸ پروژه با اعتبار بیش از ۸۳۰ میلیارد تومان هفته دولت و دهه فجر توسط شهرداری ها به بهره برداری رسیده است.
🔹به گفته وی؛ حدود ۶۰ درصد بودجه شهرداری های استان از محل کمک های دولت تأمین می شود.
🔹معاون استاندار متذکر شد: قانون، شوراها را از ورود به موارد اجرایی شهرداری ها منع کرده لذا اگر در جایی این موارد وجود دارد آنها را منعکس کنید تا از طریق هیئت تطبیق اقدام مورد نظر انجام شود.
🔹عباس زاده با اشاره به اینکه گنگره دو هزار شهید استان در سال ۱۴۰۳ برگزار می شود، اظهار داشت: در این راستا چند کارگروه تشکیل شده و مسئولیت کارگروه زیرساخت با معاونت عمرانی استانداری است .
🔹وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی خیابان ها، میادین و اماکن اداری در شهرستان ها گفت: المان های یادمان شهدای استان هم باید با همکاری سازمان همیاری شهرداری ها اجرا شود تا همزمان با برگزاری این گنگره از ۳۱ المان در این ارتباط رونمایی شود .
🔹به گفته وی؛ در حوزه زیرساخت در هر شهرستان باید چند پروژه آماده شود تا در زمان برگزاری گنگره دو هزار شهید استان افتتاح شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌