🔸رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: به دلیل مشکل فنی در آزمایشگاه دانشگاه علوم‌پزشکی امروز در خراسان جنوبی آمار کرونا اعلام نخواهد شد.