۳بیمار کرونایی جدید در شبانه روز گذشته در شهرستان های بیرجند و فردوس شناسایی شدند

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۴۴ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۳ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: از این تعداد ۲ مورد از بیرجند و ۱ مورد از فردوس شناسایی شد.

به گفته دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۱۶ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۵ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: ۱ مورد بیمار کرونا مثبت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و بیمار با حال عمومی نامساعد نداریم.
وی گفت:تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۴۷۹ نفر است.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۸۹ هزار و ۵۳۹ نفر واکسن نوبت اول، ۵۳۴ هزار و ۵۲۹ نفر واکسن نوبت دوم ۲۲۷ هزار و ۷۲۴ نفر واکسن نوبت سوم و ۱۵ هزار و ۱۵۱ نفر نوبت چهارم واکسن را دریافت کردند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور