معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  از شناسایی , تعطیلی و پلمپ یک واحد دندانسازی غیرمجاز در شهرستان فردوس طی هفته گذشته خبر داد.

 دکتر علی اکبر اسماعیلی گفت: به منظور صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان به همت واحد مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه در طی بازدید های مستمر در هفته گذشته، یک واحد ارایه خدمات دندانسازی غیر مجاز توسط کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت و درمان فردوس و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شناسایی و پلمپ شد.

وی توضیح داد: فرد فاقد صلاحیت و بدون هیچگونه مجوزی از دانشگاه علوم پزشکی اقدام به انجام خدمات دندانسازی نموده بود.که با پیگیریهای انجام شده، این واحد غیر مجاز تعطیل و پلمپ شد.

معاون درمان دانشگاه تاکید کرد: هم استانی های گرامی جهت انجام خدمات دندانپزشکی و دندانسازی در موسسات و مراکز پزشکی داری مجوز از دانشگاه علوم پزشکی اقدام به دریافت خدمات نمایند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مراکز غیر مجاز، موضوع را از طریق سامانه مرکز ملی پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت ۱۹۰ بصورت شبانه روزی و یا با شماره های  ۳۲۳۸۱۳۱۱- ۳۲۳۸۱۳۱۸- ۳۲۳۸۱۳۳۹ – ۰۵۶گزارش دهند. 

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور