#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضـعیت رنگ بندی شــهرستانهای اسـتان خراسان جنوبی
📅شـنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

🔴 شـهرستان های بیــرجند ، طبس و نهـبندان قرمزرنگ

🔶شـهرستان های فردوس، قاین ، بشرویه ، سرایان ، درمیان و زیرڪوه نارنجـی رنگ

و شـهرستان های خوسـف و سـربیشه زردرنگ می باش