مدیر کل منایع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی گفت: برای تحقق شعار سال ابتدا باید به این باور و نگاه نسبت به شعار رسیده که با در نظر گرفتن سیاست‌های چند ساله اخیر مقام معظم رهبری و بویژه دولت مردمی سیزدهم که محور اقتصاد را مبنا قرار داده که اقتصاد پایدار، سالم و مقتدر مورد تاکید است.

علیرضا نصرآبادی،  گفت: اولین نکته‌ایی که باید مدنظر مدیران و مسئولین باشد این است که نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری فقط یک حرکت نمادین و سنت سالانه  نیست بلکه یک نقشه راه روشن و یک راهبرد موثر و سنجیده برای آن‌ها است لذا واکنش و کنش افراد نسبت به شعار سال نشان‌دهنده رویکرد واقعی و عملی در ولایت مداری و دلسوزی برای نظام و کشور است.

نصرآبادی افزود: امروزه در نظام نوین جهانی صحبت از اقتدار غذایی و اقتصادی است ولی وقایع یکی دو سال اخیر بویژه حوادث اوکراین نشان داد باید به فراتر از امنیت فکر کرد و به دنبال اقتدار همه جانبه بویژه در حوزه غذایی و اقتصادی بود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: برای تعیین نقش دولت و مردم در تحقق شعار سال بعد از باور فکری و عملی باید دنبال راهکار و جلب مشارکت بود و آنچه که بیش از ۴۵ سال گذشته و باعث ماندگاری نظام در برابر تمام ناملایمات و تهدیدهای بیرونی سیاسی، نظامی و امنیتی شده مشارکت مردم بوده است.

وی با بیان اینکه راهکار موثر پیشرفت، جلب مشارکت در موضوعی است که محور اصلی مشکلات جامعه و روزنه فشار و تهدید نظام و انقلاب یعنی تولید، اشتغال و معیشت عمومی جامعه است، بیان کرد: در این راستا آنچه عامل موفقیت است می‌تواند باعث افزایش اعتماد عمومی و کلید جلب مشارکت ایجاد و افزایش اعتماد مردم باشد.

نصرآبادی افزود: متاسفانه نفوذ افراد ناباب یا انحراف خواص از مهمترین عوامل ضربه و تهدید و کاهش اعتماد عمومی شده است که امروزه بسیار بیش از گذشته باید در تعیین شاخص‌های انتخاب و انتصاب مدیران دقت و بازنگری کرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی بیان کرد: ایجاد امید در دل مردم بر اساس ارائه دقیق و صادقانه عملکردها و اعلام نقاط ضعف و درخواست برای اصلاح آن‌ها و تقویت نقاط قوت با کمک مردم و باورداشتن دغدغه‌های صحیح و به حق آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: ظرفیت تشکل‌های دانش‌بنیان و نخبگان در اصلاح و بهبود امور با محوریت علمی و اندیشمندانه به برنامه‌ها و سیاست‌ها بسیار تاثیرگذار است.

نصرآبادی افزود: اگر در جریان دریافت نظرات، راهبردها و ایده‌های جدید که متفاوت از نظرات قبلی خود را پذیرا باشیم و توجه جدی به بنیه مالی و تامین نیازهای حداقلی نخبگان و دانش بنیان‌ها  لازم و ضروری است لذا مانع بزرگ دیگری در برابر توسعه اقتصادی و جهعش تولید در طول سال‌های گذشته سیطره بعضی افراد و یا تشکل‌های منفعت طلب بوده که رشد نجومی گردش مالی خود را در گرو محدودیت و عقب ماندگی اقتصاد داخلی و تولید داخلی دانسته و شناخته‌اند که  شناسایی، مدیریت و برخورد شجاعانه و قاطعانه با این گونه انحصار طلبی‌ها خودباوری، امید و قدرت ریسک فعالان داخلی و دانش بنیان‌ها را افزایش خواهد داد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی بیان کرد: در تحقق شعار سال که برگرفته از تجربیات نوین علمی روز است، که تلفیق بخش اجرا و دانشگاه را در بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارها داشته و الا مانند گذشته بخش زیادی از تحقیقات علمی دانشگاهیان در مراکز کتابخانه‌ای خاک و غبار کهنه‌ای خواهد گرفت و جریان اجرایی نیز بر محور برنامه‌های کلیشه‌ای و سنتی حرکت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در جریان توسعه پایدار کشورها آنچه که در ابتدا به عنوان اقتدار غذایی عنوان شد سلسله مراتب و چرخه مشخص وجود دارد، گفت: پیش فرض اقتدار غذایی، امنیت غذایی و پیش شرط امنیت غذایی، توسعه پایدار کشاورزی است لذا آنچه توسعه پایدار کشاورزی را تامین و ماندگار می‌کند تحقق و توسعه پایدار منابع پایه تولید یعنی آب، خاک و گیاه است.

نصرآبادی افزود: اقدامات و برنامه‌های حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جهت حفظ، توسعه و بهره برداری بهینه از منابع آب، خاک و گیاه با نقش آفرینی نیروی انسانی و بهره برداران ساکن در حوزه است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی ادامه داد: اقدامات حفاظتی در بخش‌های متفاوت حقوقی، اجرایی، مدیریتی و اقدامات اجرایی در بخش‌های جنگل، مرتع، بیابان و حوزه‌های آبخیز راهبرد اصلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بوده که کاهش خسارات ناشی از پدیده‌های طبیعی مانند سیل و خشکسالی نیز از نتایج بسیار مهم و محرز در عملکرد این برنامه‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: برای یادآوری ظرافت‌ها و ظرفیت‌های تحقق شعار سال می‌توان به مواردی اعم از ایجاد باور و اعتماد عمومی با شفافیت و صداقت دولتی اشاره کرد که در راستای ظرفیت‌های مهمی مانند تمدن دیرینه اسلامی ایرانی با نگاه سلامت، پاکدستی، دلسوزی و خودباوری ایرانی و اندیشه‌های کهن موجود در تمدن کهن ایران زمین اشاره کرد لذا  روحیه تعاون و همکاری بایستی جایگزین منفعت طلبی و بی‌تفاوتی افراد جامعه شود.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور