استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه شاهد این هستیم که صف‌های شعب أخذ رأی در حقیقت جشن سیاسی مردم است، گفت: شرکت در انتخابات موجب امید دوستداران نظام و یأس معاندان می‌شود.

حمید ملانوری، در بازدید از شعبه ۴۵ شهرستان بیرجند اظهار کرد: بازدیدها و گزارش‌های میدانی نشان از حضور خوب مردم به ویژه در شهرستان‌ها دارد.

وی با بیان اینکه نرخ مشارکت همواره در خراسان‌جنوبی بالا بوده است، بیان‌ کرد: در این دوره به واسطه رعایت پروتکل‌ها انتخابات را زودتر و از ساعت هفت صبح آغاز کردیم تا مردم با آسودگی خاطر در انتخابات شرکت کنند.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: صف‌های شعب أخذ رأی در حقیقت جشن سیاسی مردم ما است و حضور مردم تا ساعات پایانی أخذ رأی همچنان ادامه دارد.

ملانوری با تأکید بر اینکه ما به واسطه سرنوشت و آینده فرزندانمان در انتخابات مشارکت می‌کنیم، اظهار کرد: شرکت در انتخابات موجب امید دوستداران نظام و یأس معاندان می‌شود.

وی یادآور شد: از همه کسانی که تا این لحظه در انتخابات شرکت نکرده‌اند، دعوت می‌کنیم آگاهانه رأی خود را صندوق بیندازند.