حسینیه کبابی ها ۱۱۱ سال قبل بنا به وصیت واقف با اجرای آیین چادرپوشان آماده عزای حسینی می‌شود.

حسینیه کبابی یکی از بناهای تاریخی در شهر بیرجند و از بناهای بسیار با ارزش اواخر قاجار – اوایل پهلوی است که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و بنا به وصیت واقف آن هر سال در ایام محرم با اجرای آئین چادرپوشان آماده عزای حسینی می‌شود.

این اثر یکی از خانه‌های اصلی بافت تاریخی شهر بیرجند بوده که دارای سردری زیبا با تزئینات آجرکاری دوره پهلوی است. خانه و حسینیه کبابی محل استقرار هیئت ابوالفضلی از اولین هیئت‌های بیرجند بوده که دارای پرده نقالی است و در گذشته در دهه اول محرم پرده‌خوانی داشته‌اند.

در زمان قدیم عزاداری امام حسین (ع) در خانه‌هایی برگزار می‌شد که توسط مالکین وقف شده و به آنها «حسینیه» می‌گفتند. یکی از این حسینیه‌ها خانه کربلایی غلامرضا کبابی از افراد مشهور شهر بیرجند بود که خانه مسکونی‌اش در محله خیرآباد و در نزدیکی «مصلی» را وقف کرد.

از زمان‌های قدیم تاکنون هر سال از روز سوم تا ۱۲ محرم جلسات عزاداری و روضه‌خوانی در این حسینیه برگزار می‌شد و اکنون به همان روال قدیم و با همان شیوه توسط بانیان و وابستگان مرحوم، این مجالس به سبک و سیاق قدیم برگزار می‌شود.

بر اساس مستندات شفاهی و تاریخی قدمت این مراسم بیش از ۱۰۰ سال است و در روز اول محرم همه بانیان با همکاری هم برای آماده سازی حسینیه اقدام به آئین چادرپوشان حسینیه می‌کنند.

کوروش کیانی فر از نوادگان مرحوم غلامرضا کبابی در گفت و گرو با مهر اظهار کرد: در محرم سال جاری نیز برنامه عزاداری در حسینیه کبابی‌ها برقرار است.

وی گفت: امروز اول محرم نصب چادر و فردا دوم محرم نیز سیاه پوش کردن حسینیه را خواهیم داشت و از روز سوم محرم برنامه عزاداری برپا خواهد بود.

کیانی فر با اشاره به اینکه مجلس روضه و عزاداری تا دو روز بعد از عاشورا برقرار است، اظهارکرد: مراسم از ساعت حدود ۵:۳۰ دقیقه آغاز و تا نزدیک اذان مغرب ادامه دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور