معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: پیرو پیگیری و توافقات اولیه وزیر فرهنگ و وزیر راه؛ طرح مسکن ملی برای کلیه« اصحاب فرهنگ، هنر ، رسانه و کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی » پیش بینی شد.

 سید علی زمزم به شرایط شرکت در این طرح اشاره کرد و افزود: متقاضیان و افراد تحت تکفل ، فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی (از ۱۳۸۴/۱/۱ به بعد) بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۲۲/۱۱ از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

وی با بیان این که متقاضی باید متأهل و یا سرپرست خانوار باشد، خاطرنشان کرد: زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن هستند.

وی با اشاره به این که دارابودن حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر مورد تقاضا و در شهرهای جدید نیز سابقه سکونت حداقل  ۵ سال در شهر جدید مورد تقاضا و یا در شهر مادر ملاک است ، اضافه کرد: نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیلات بانکی (نظیر چک برگشتی، تسهیلات معوقه و …) ، توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن (مازاد بر تسهیلات بانکی) ، امکان سپرده گذاری حداقل سی درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی و توانایی پرداخت اقساط ماهیانه بانکی تسهیلات دریافتی از دیگر شروط لازم برای شرکت در طرح ملی مسکن است.