🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: شتاب گرفتن پروژه انتقال آب دریای عمان به خراسان جنوبی مطالبه ماست.
جواد قناعت با بیان این مطلب به جلسه دیدار خود با محمدحسن اسدی مدیرعامل شرکت تأمین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) اشاره کرد و گفت: در این دیدار از پروژه انتقال آب دریای عمان به عنوان یک شاهرگ حیاتی برای خراسان جنوبی یاد شد.
🔹وی با اشاره به خشکسالی های بیش از دو دهه استان، تصریح کرد: مهمترین دغدغه ما در مسیر توسعه استان و جذب سرمایه گذاران، کم آبی های متأثر از خشکسالی است.
🔹استاندار با تأکید بر اینکه حمایت از سرمایه گذاران و تأمین زیر ساخت های لازم از تکالیف اولویت دار دستگاه های اجرایی استان است، اظهار داشت: تأمین آب پایدار از نیازهای اساسی در برخی واحدهای تولیدی است که قطعاً با انتقال آب دریای عمان، این نیاز به نحو شایسته ای برطرف می شود.
🔹قناعت تأکید کرد: تأمین آب پایدار این شرایط را ایجاد می کند که واحدهای تولیدی و صنعتی با حداکثر ظرفیت فعالیت کرده و در توسعه استان و کشور مؤثر باشند.
🔹وی با تشکر از اقدامات ارزشمند شرکت تأمین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) در خراسان جنوبی، گفت: شتاب گرفتن پروژه انتقال آب دریای عمان به خراسان جنوبی مطالبه ماست.
🔹به گفته وی؛ این آمادگی از ناحیه استان وجود دارد که در زمینه شتاب بخشیدن به روند اجرای پروژه انتقال آب، همراهی لازم را با ایمواسکو داشته باشد.
🔹استاندار از پذیرش دعوت خود، توسط مدیرعامل ایمواسکو برای حضور در استان گفت و ادامه داد: مدیرعامل ایمواسکو روز یکشنبه ۸ بهمن ماه به خراسان جنوبی سفر می کند.
🔹قناعت تصریح کرد: این سفر با هدف بازدید از محل اجرای پروژه مسیرسازی طرح انتقال آب دریای عمان و بررسی راهکار های لازم برای شتاب دادن به روند اجرای کار انجام می شود.
🔹شایان ذکر است: شرکت”تأمین آب صنایع و معادن” (ایمواسکو) با حمایت وزارت صمت و با مشارکت بخش خصوصی، در سال ۱۳۹۹ با هدف تأمین آب موردنیاز صنایع و معادن استان های فلات شرقی کشور با سرمایه ثبتی معادل ۱۵ هزار میلیارد ریال تأسیس شده و رسالت اجراب طرح نمک زدایی و اجرای خط چهارم طرح ملی انتقال آب از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی را بر عهده دارد.
🔹پروژه انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی با توجه به مسائل توسعه اقتصادی و احیای محیط زیست منطقه شرق کشور با هدف دستابی به منابع آبی پایدار، ایجاد تحول اقتصادی، محرومیت زدایی و توسعه متوازن ثروت در کشـور، جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی به مراکز استان ها، تثبیت جمعیت و در نتیجه حفظ کرامت مردم نجیب منطقه، تداوم امنیت پایدار در مرزهای شرقی کشور در راستای تحقق پدافند غیر عامل، رشد صنایع معدنی به عنوان جایگزین نفت و توسعه اقتصادی سواحل مکران به عنوان گنج پنهان(به تعبیر مقام معظم رهبری) در حال اجرا می باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور