معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: ساخت مسکن معلولان شتاب می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان با اشاره به اینکه متقاضیان ساخت مسکن معلولان در استان ۶۰۰ نفر که بیش از ۳۰۰ نفر ساکن شهر بیرجند هستند گفت: برای ساخت مسکن معلولان باید طوری اقدام شود که تا حد امکان مسکن ویلایی باشد و در غیر اینصورت واحد‌های مناسب سازی شده در اختیار آن‌ها قرار گیرد.

عباس زاده همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای مناسب سازی افزود:ادارت و اماکن دولتی باید مناسب سازی را به جد در دستور کار خود قرار دهند، در غیر اینصورت با آن‌ها برخورد خواهد شد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور