.
🔸شاخص کلی باروری در خراسان جنوبی حدود ۲.۵ و بالاتر از میانگین کشوری است.
🔸مهرآور، مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی  گفت:
🔸شاخص کلی باروری در خراسان جنوبی حدود ۲.۵ و بالاتر از میانگین کشوری است.
🔸شاخص باروری کلی به تعداد فرزندی گفته می شود که یک مادر در طول دوران باروری به دنیا می آورد.
🔸بر اساس آخرین برآورد نرخ باروری کلی در استان، نرخ باروری در شهرستان درمیان ۳.۴، قاین ۳.۱، نهبندان و زیرکوه ۳، سربیشه ۲.۹، طبس و بشرویه ۲.۸، خوسف ۲.۷ و بیرجند، فردوس و سرایان ۲.۶ است.
🔸بر این اساس، بیشترین شاخص باروری طبق آخرین آمارها متعلق به شهرستان درمیان به میزان ۳.۴ است و کمترین شاخص نرخ باروری کلی در خراسان جنوبی به شهرستان های بیرجند، فردوس و سرایان تعلق دارد.
🔸همان طور که اشاره شد نرخ باروری کلی در مرکز استان ۲.۶ است.
🔸بر اساس آخرین سرشماری حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در فرصت پنجره جمعیتی یا فرصت طلایی قرار دارد.
🔸فرصت پنجره جمعیتی یا فرصت طلایی در استان خراسان جنوبی حدود ۶۵ درصد است.
🔸پنجره جمعیتی یا فرصت طلایی به وضعیتی گفته می شود که در آن بیشترین میزان جمعیت در گروه سنی جوان و فعال قرار گرفته باشد.
🔸سهم جمعیت مولد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی بین سنین ۱۵ تا ۶۴ سال است.