تشدید فرونشست زمین در خراسان جنوبی از این جهت خطر جدی محسوب می‌شود که شاخص آسیب‌پذیری این استان ۲ برابر میانگین کشور است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در این باره گفت: شاخص آسیب‌پذیری که از تقسیم متوسط کسری مخزن استان بر میزان برداشت آب زیرزمینی توسط چاه‌های بهره‌برداری به دست می‌آید، در خراسان جنوبی ۲ برابر میانگین کشوری است.

سعید سروری افزود: میانگین شاخص آسیب‌پذیری کشور ۰.۱ و این شاخص در خراسان جنوبی ۰.۲۱ است که ۱۱۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.

وی گفت: این شاخص بیانگر توان آبدهی پایین آبخوان‌های استان است و اگر همراهی همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی نباشد با بحران جدی مواجه خواهیم شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه میانگین بارش درازمدت در استان ۱۱۵ میلیمتر است گفت: از مجموع ۴۴ دشت و محدوده مطالعاتی، ۹ دشت ممنوعه بحرانی و ۲۲ دشت ممنوعه است و از میان دشت‌های ممنوعه بحرانی استان دشت‌های سرایان و سده دارای وضعیت شکننده‌ای هستند به طوری که در آبخوان سرایان شاهد فرونشست زمین هستیم.

وی افزود: عوارض مشهود پدیده فرونشست شامل کاهش شدید آبدهی چاه‌ها و معیوب شدن چاه‌ها، نوکنی و جابه‌جایی چاه و تحمیل هزینه هنگفت بر اقتصاد کشاورز، ایجاد شکاف و فروچاله، از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و تغییر شکل آبراهه‌ها و در نهایت از بین رفتن آبخوان است.

سروری تصریح کرد: اگرچه در دشت سرایان پدیده فرونشست زمین تایید شده اما در سایر دشت‌های خراسان جنوبی هم احتمال وقوع این پدیده وجود دارد و شاید به صورت محسوس فرونشست زمین را در سایر دشت‌ها نداشته باشیم اما نشست کلی زمین با توجه به اضافه برداشت‌ها را داریم.

وی با اشاره به اینکه کسری مخزن تجمعی از ابتدای شبکه اندازه‌گیری ۳.۷ میلیارد متر مکعب است گفت: متوسط کسری مخزن ۲۰ ساله استان ۱۴۱ میلیون متر مکعب است و اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کاهش کیفیت آب را نیز به دنبال داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی عنوان کرد: در حال حاضر از ۱۳ هزار و ۵۹۹ منبع آبی در استان ۲۸ درصد را چاه‌ها تشکیل می‌دهند و اگر ثبات و پایداری می‌خواهیم باید تناسب بین دخل و خرج آبی خود را رعایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته اکثر منابع تامین آب در خراسان جنوبی از طریق قنات‌ها و چشمه‌ها بوده است گفت: در گذشته هر سال با توجه به میزان بارندگی‌ها، کشاورزان مصرف خود را با آب قنات‌ها تطبیق می‌دادند.

سروری افزود: با ورود سیستمی حفر چاه‌ها، تعادل به هم خورد و ۷۳ درصد میزان برداشت آب را منابع زیرزمینی به خود اختصاص داده است.

وی گفت: آب عنصری است که نه قابل تولید و نه قابل جایگزین بوده و حجم آبی که در استان در دسترس قرار دارد، محدود است از سوی دیگر هر سال نیاز ما به مصرف آب بیشتر می‌شود و می‌طلبد توجه بیشتری به افزایش بهره‌وری آب داشته باشیم تا افزایش نیاز را با افزایش بهره‌وری جبران کنیم.