مسئول اشراف فرماندهی کل سپاه در بیرجند گفت: باید در سپاه فرماندهان، نیرو‌ها و رده‌های قوی داشته باشیم و این با شعار محقق نمی‌شود.

، سردار بزم شاهی در دهمین جشنواره مالک اشتر سپاه و تقدیر از فرماندهان و مسئولین برتر سپاه استان گفت: فعالیت‌ها به طور دقیق در حال ارزیابی است و چناچه نواقص و معایبی داشته باشد در رفع آن می‌کوشیم.

وی گفت: دشمنان سعی دارند تا مانع از پیشرفت ما شوند و ما با قوی شدن جلوی آنها می‌ایستم، زیرا با قوی شدن هم هزینه کاهش خواهد یافت وهم ما را به سمت اهداف کلان سوق خواهد داد تا بیش از گذشته در عرصه‌های مختلف بدرخشیم.

دبیر جشنوار مالک اشتر هم گفت:در این جلسه از ۷۵رده برتر سپاه تقدیر شد.

سرهنگ پاسدار هزاری افزود: برگزیدگان این جشنواره که در دو بخش اصلی  بر اساس کارنامه‌های عملکردی، کرونا و طرح‌های حاج قاسم و کمک‌های مومنانه فعالیت بیشتری داشتند انتخاب شدند.