علی اخوندی سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف در گفتگو با مدیر کل صدا و سیمای استان بیان اینکه شهرستان خوسف به عنوان سومین شهرستان وسیع استان و با گستردگی و پراکندگی بسیار زیاد در بحث پوشش شبکه های دیجیتال با مشکلاتی روبروست که در صورت پوشش کامل میتواند زمینه را برای رشد شاخص های امنیتی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم نماید.
وی با اشاره به آمادگی این فرمانداری جهت همکاری با صدا وسما در زمیبنه تامین زیرساخت ها خاطر نشان ساخت: صدا وسیما به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاع رسانی در کشور مطرح می باشد و تاثیر بسزایی در جامعه دارد.
آخوندی با اشاره به اینکه بیان مناسب و مطلوب و مزایای رقابتی محصولات استراتژیک شهرستان باعث رونق اقتصادی شهرستان می شود و باعث افزایش تولید دررشته های کشاورزی و دامداری ، معادن و .. میشود.
سرپرست فرمانداری شهرستان خوسف با اشاره به اینکه در حال حاضر قرن اطلاعات است و یکی از موضوعات مهم آشنایی و اطلاع از اخبار روز در بعد سلامت و امنیت است و در این جهت صدا و سیما یکی از ارکان های مهم اطلاع رسانی محسوب میشود.
آخوندی با اشاره به شویع بیماری کرونا ادامه داد: در راستای اطلاع رسانی در زمینه بیماری کرونا اطلاع رسانی بسیار خوبی توسط صدا و سیما انجام شده است.
وی آموزش های صدا و سما نیاز اولیه زیرساختی و اولیه جوامع شهری و روستایی می باشد و ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با همکاری همه دستگاه های اجرایی زمینه توسعه منطقه را فراهم نماییم.
وی گفت: با مساعدت های استاندار عملیات اجرایی احداث سه فرستنده دیجیتال در روستاهای گلوند، همند و شهر خوسف آغاز شده است و امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد.
آخوندی اظهار داشت: تقویت فرستند های و ایجاد فرستند ه های دیجیتال در شهرستان میتواند در جهت ارتقای شاخص پوشش شبکه های دیجیتال نقش اساسی داشته باشد که امیدواریم با همکاری صدا و سیمای استان نسبت به ارتقای ضریب برخورداری شهرستان اقدام مثبتی صورت پذیرد.
علیرضا آیینه دار مدیر کل صدا و سمیای استان نیز در این جلسه با بیان اینکه شهرستان خوسف علیرغم نزدیکی به مرکز استان متاسفانه در شاخص های پوشش شبکه های دیجیتال با ضریب ۸۳ درصد برخورداری جایگاه زیبنده ای متناسب با شهرستان برخوردار نیست.
وی گفت: با تداوم همکاری مشترک میتوانیم با افزایش اقدامات و اجرای طرح و پروژه های عمرانی در کوتاه مدت اقدامات عاجلی صورت پذیرد تا شاخص برخودرای مردم شهرستان از شبکه های دیجیتال افزایش یابد و موجبات رضایتمندی همشهریان عزیز را فراهم نماید.
آیینه دار بر ضرورت بررسی کاشناسی مشکلات در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: شبکه ملی صدا و سیما به عنوان یکی از پاک ترین ، دقیق ترین رسانه کشور تاثیر بسیار مهمی در بین کودکان و نوجوانان دارد که پوشش سراسری شبکه های این رسانه بایستی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد