مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: سه تعاونی این استان در جمع ۱۰ شرکت تعاونی روستایی نمونه ملی قرار گرفتند و رشد تولید از جمله شاخص‌های انتخاب این تعاونی‌هاست.

، سید حسن رضوی روز شنبه در تشریح این خبر افزود: ۱۰ شرکت تعاونی روستایی در کشور نمونه ملی شدند که از این تعداد سه شرکت مربوط به خراسان جنوبی است.

وی بیان کرد: شرکت تعاونی روستایی اسلام بشرویه در بین ۲ هزار و ۹۴۰ تعاونی روستایی، شرکت تعاونی روستایی زنان خراشاد بیرجند در بین ۳۴۸ تعاونی روستایی زنان کشور و شرکت سهامی زراعی اسلام آباد قاینات در بین ۳۰ شرکت سهامی زراعی حائز رتبه اول شدند.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: رشد تولیدات، ایجاد زنجیره تولید، برگزاری به موقع مجامع، ارتباط با اعضا و شفافیت مالی از جمله شاخص‌های انتخاب این تعاونی‌ها به عنوان نمونه ملی بوده است.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور