#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

۳۷۶ معلم جدید در خراسان جنوبی از طریق آزمون استخدامی آموزش و پرورش جذب می‌شوند که تنها یک درصدِ سهمیه کشوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان بیرجند – طیبی معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی می‌گوید: در آزمون استخدامی آموزش و پرورش بیش از ۳۴ هزار معلم جدید در مهر سال آینده جذب آموزش و پرورش کشور می‌شوند که ۳۷۶ نفر از آن ها سهم خراسان جنوبی است.

مهر ماه امسال واقعی مدیرکل آموزش و پرورش استان به رسانه‌ها گفته بود که خراسان جنوبی با کمبود بیش از هزار و ۹۰۰ معلم مواجه است.

تا یکم مهرماه ۱۴۰۰ هم بیشترین نیروی معلم در خراسان جنوبی بازنشسته شدند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش ۲۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.