شنیده ها از سفر قریب الوقوع مهندس ضرغامی ، وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به استان خراسان جنوبی حکایت دارد. عزت اله ضرغامی از ابتدای تصدی وزارت گردشگری تا کنون ، به تمام استان های کشور غیر از خراسان جنوبی سفر کرده است. «صنعت گردشگری» در شمار پیشران های توسعه استان قراردارد و نقش سرمایه گذاران ، فعالان بخش خصوصی و فعالان اجتماعی در سازمان های مردم نهاد حوزه گردشگری بسیارپررنگ است.
سهم بخش خصوصی گردشگری و فعالان اقتصادی و اجتماعی مرتبط ، از سفر وزیر به استان چقدر است ؟ آیا دیدار وزیر با فعالان بخش خصوصی برنامه ریزی شده است ؟!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور