معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی از تدوین و تصویب سند استانی سالمندان خبر داد و گفت: این سند نقشه راهی برای اجرای برنامه های هدفمند متناسب با سند ملی، برای سالمندان استان توسط دستگاه های اجرایی است.

، سید محمدرضا طالبی در نشست شورای ساماندهی سالمندان استان اظهار کرد: سند ملی سالمندان براساس زیست بوم استان تدوین شده و به تصویب اعضای شورای ساماندهی سالمندان استان نیز رسیده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌هایی که به عنوان دستگاه اصلی در این سند مشخص شدند، باید جلسات کمیته ها را منظم برگزار و نتیجه را به ستاد استانی ارائه دهند افزود: جلسات استانی این سند نیز هر سه ماه یک مرتبه برگزار خواهد شد و کمیته ها گزارش اقدامات میدانی اجرایی شده را ارائه خواهند کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اعضای شورای ساماندهی سالمندان استان تلاش کنند که برنامه های سند استانی روی کاغذ نماند و حتما اجرایی شود گفت: کارگروه های مختلف این سند مصوباتی را ارائه کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد و خدمت رسانی به بازنشستگان در مقام عمل در آن مشاهده شود.

وی افزود: همچنین در راستای نظارت بر عملکرد کمیته ها، گزارشات ارسالی از نظر میزان اجرا، راستی آزمایی خواهد شد و نظرسنجی و نظارت هم صورت خواهد گرفت.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم بر تکریم بازنشستگان تاکید دارند که باید به بهترین شکل صورت گیرد، گفت: احترام و تکریم سالمندان از مسائل مهم دینی و مذهبی ما است که همواره مورد تاکید قرآن کریم و پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار (ع) بوده است.

طالبی افزود: دبیرخانه شورای سالمندان خراسان جنوبی سال گذشته رتبه دوم کشوری را به دست آورد.

سند استانی سالمندان در خراسان جنوبی ۶ هدف، ١٣ راهبرد و ١۴۶ برنامه عملیاتی دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور