#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

نبض سلامت جامعه، ضربان قلب پرستار

سلامت همه آفاق در سلامت توست/ به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد(حضرت حافظ)