🔻دکتر سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، برای افتتاح و بهره برداری از پروژه های ورزشی”شنبه ۲۸ تیرماه به خراسان جنوبی سفر می کند.

🔻افتتاح و بهره برداری از ۱۳ پروژه ورزشی با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ میلیارد ریال و بازدید از پروژه ها و طرح های اقتصاد مقاومتی از برنامه های سفر یک روزه وزیر ورزش جوانان است.