🔹 از سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان به استان خبر داد.
محبی با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: دکتر سلطانی فر، بعدازظهر چهارشنبه به جهت حضور در برنامه های متعدد دو روزه به استان سفر می کند.
🔹وی ادامه داد: حضور در جلسه اقتصاد مقاومتی و بازدید، افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه ورزشی در سطح استان از مهمترین برنامه های وزیر ورزش و جوانان در خراسان جنوبی می باشد.
🔹شایان ذکر است: دکتر سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان، وزیر معین استان در اقتصاد مقاومتی می باشد.