کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌های هواشناسی تا چهارشنبه  کاهش محسوس دما، تشدید سرما و یخبندان در استان پیش‌بینی می‌شود.

سمیه لطفی  افزود: دمای هوا در این مدت بین چهار تا هشت درجه کاهش می‌یابد و در شبانه‌روز گذشته از اکثر مراکز شهرستان‌ها وقوع یخبندان گزارش شده است.

وی بیان کرد: شرایط جوی تا اواسط هفته پایدار و یکنواخت خواهد بود ولی روند دما کاهشی است و سرما و یخبندان گسترش می‌یابد.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به تشدید سرما و یخنبدان در استان مصرف بهینه انرژی مورد تاکید است.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته سربیشه با دمای منفی ۱۱ و دهسلم و بندان با ۱۵ درجه سانتیگراد به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان بودند، تغییرات دمایی مرکز استان نیز بین منفی چهار و هشت درجه سانتیگراد ثبت شد.

موج اول سرما هفته گذشته وارد خراسان جنوبی شد و دمای هوا تا ۲۰ درجه زیر صفر هم کاهش یافت که افت فشار گاز را در پی داشت.

اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی پیش از این درباره فعالیت سامانه بارشی جدید و کاهش محسوس دمای هوا در این استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.