سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در پی دیدار با استاندار خراسان جنوبی برای بررسی وضعیت موجود و انجام کارهای کارشناسی در آینده نزدیک به این استان سفر می‌کنند.

“حمید ملانوری” که برای شرکت در نشست استانداران سراسر کشور به تهران رفته است، روز سه‌شنبه با چند گروه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دیدار کرد.

این نشست‌ها با هدف بهره‌برداری از مشارکت سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی استان برگزار شد.

این سلسله نشست‌ها با سرمایه‌گذاران بخش دولتی و هلدینگ‌های اقتصادی دولتی و خصوصی در راستای تحقق برنامه‌های ستاد توسعه خاوران انجام می‌شود که سال گذشته برای تسهیل و تسریع در روند سرمایه‌گذاری راه‌اندازی شد.

سرمایه‌گذاران حاضر در این دیدارها به منظور بررسی وضعیت موجود و رصد شرایط و انجام کارهای کارشناسی، در آینده نزدیک به استان خراسان جنوبی سفر می‌کنند.

توجه به پیشینه فعالیتی و موفقیت‌های سرمایه‌گذاران و هلدینگ‌ها در اجرای تعهدات و برنامه‌هایشان از مهمترین نکات مدنظر در دعوت از سرمایه‌گذاران به حضور در استان و مشارکت در طرح‌های اقتصادی است.

مهمترین برنامه ستاد توسعه خاوران، ترغیب سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی مرتبط با فرآوری محصولات کشاورزی، ذخایر معدنی و دیگر ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی است.