پارسال بالغ بر ۶ هزار پرنده مهاجر شامل انواع اردک‌ها، حواصیل، خوتکا، اردک سرسبز، باکلان و انواع پرندگان کنار آبزی در خراسان جنوبی سرشماری شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اعلام این خبر گفت: هرساله اداره کلسرشماری بیش از۶ هزار پرنده مهاجر در استان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی تمامی آبگیر‌های استان را پایش و پرندگان مهاجر را همزمان با تمام دنیا سرشماری می‌کند.
اکبری افزود: پارسال خراسان جنوبی میزبان نزدیک به ۱۸۰ گونه پرنده بومی و مهاجر بوده که از مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی و زیبایی‌های شگفت انگیز استان محسوب می‌شود.
وی با اشاره به آبگیرها، تالاب‌ها و زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در استان، گفت: پناه گاه حیات وحش تالاب کجی نهبندان، نیزار خور، رودخانه تجنود، رودخانه و سد مهوید، رودخانه و سد برکوه، دره بید، کال نی، سد کریت، رودخانه وبیاض و سد بیهود، رودخانه فرخی، رودخانه و سد حاجی آباد، رودخانه مردان شاه، رودخانه اسفشاد، رودخانه قرقاب (قورقوری)، رود شور نهبندان، رود شور قله ریگ، رود سیاهو، ماهیرود و رود گزدز، زیستگاه این پرندگان در استان هستند.