مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهبندان اظهار کرد: رشته سرخچه‌بافی در روستای میغان این شهرستان احیا شد و جان دوباره گرفت.

حسین شبانی،  گفت: اکنون مهارت بافندگی این هنر صنعت را ۳۰ نفر از پیشکسوتان برعهده دارند و ۳۰ نفر دیگر به غیر ازپیشکسوتان در این صنعت مشغول فعالیت هستند.

، وی افزود: مردمان روستای میغان از گذشتگان دور گیاه هوم را پودر می‌کردند و پس از آغشته کردن با پنبه سفید به شیوه رنگریزی سنتی، پارچه سرخچه می‌بافتند.

مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نهبندان با اشاره به اینکه پارچه سرخچه از پارچه مله قرمزتر است ادامه داد: هم استانی‌ها و گردشگران می‌توانند برای خرید این پارچه‌های سنتی به کارگاه صنایع دستی کارگاه خانگی روستای میغان مراجعه کنند.

وی گفت: بیش از ۹۰ درصد پارچه‌ها برای تهیه نساجی سنتی از جمله مانتو، کیف و سجاده به تهران ارسال می‌شوند.

روستای میغان از جمله روستاهای فعال خراسان جنوبی در تولید صنایع‌ دستی است

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور