سرباز وظیفه قرارگاه جنوب‌شرق نیروی زمینی ارتش، زندگی خود را پای صندوق رأی و با لباس سربازی در روز عروسی خودش شروع کرد.