#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

علی اکبر اکبری راد مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری خراسان جنوبی در جلسه کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی نیروی های مسلح از پرداخت تسهیلات به سربازان مهارت اموخته منقضی خدمت در استان خبر داد و گفت آندسته از سربازانی که طی دوسال خدمت زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران مهارت های لازم را نیز آموخته اند وبه عنوان سربازان ماهر وساکن وبومی استان باشند از تسهیلات اشتغالزایی برخوردار میشوند اکبری راد با اشاره به اینکه این افراد بایستی منقضی خدمت از ابتدای سال ۱۳۹۷به بعد باشند گفت منقضیان خدمتی فارغ‌التحصیل مراکز علمی و آموزشی و دانشگاهی کشور اعم از دولتی آزاد فنی حرفه ای یا علمی کاربردی و همچنین فارغ التحصیلان هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش از ارایه مدرک مهارتی برای دریافت تسهیلات معاف می‌باشند وچنان چه طرح اشتغال انان مرتبط با مدرک تحصیلی انان باشد مشمول برخورداری از این تسهیلات می‌باشند . مدیر کل هماهنگی امور سرمایه گذاری واشتغال استانداری خراسان جنوبی از اینگونه افراد واجد الشرایط خواست به همراه مدرک مهارتی یا مدرک دانشگاهی به معاونت وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان مراجعه ونسبت به در خواست تسهیلات اقدام کنند اکبری راد با اشاره به تاکید آقای دکتر رییسی رییس جمهور اسلامی مبنی بر اینکه ایجاد اشتغال وظیفه ممتاز دستگاه های اجرایی و همه نهاد ها است گفت زمینه ها و ظرفیت های بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور بویژه در استان وجود دارد و همه دستگاه های اجرایی استان و بویژه اعضای کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی نیروی های مسلح استان باید برای ایجاد اشتغال احساس وظیفه ومسولیت کنند .وی بر فراهم نمودن زمینه اعطای تسهیلات اشتغالزایی به سربازان ترخیص شده داری مهارت و متقاضی شروع کسب و کار در استان تاکید کرد و گفت علاوه‌بر تسهیلات ابلاغی بند ب تبصره ۱۶قانون بودجه سال جاری ، سایر منابع و اعتبارات در اختیار استان از قبیل اعتبارات مشاغل خانگی وخرد، تسهیلات اشتغالزایی روستایی و عشایر، منابع نهاد های حمایتی و…. ضرورت دارد برای اشتغال سربازان هزینه شود. وی سقف تسهیلات ابلاغی را به ازای هر نفر یک میلیارد ریال با باز پرداخت هفت ساله وتوسط بانک‌ها ی عامل ملی ، تجارت، سپه، صادرات ،ملت در سطح استان پرداخت خواهد شد ‌اکبری راد آز اموزش ومهارت اموزی بالغ بر هفت هزار کارکنان وظیفه عمومی نیروی های مسلح استان طی شش ماهه اول سال جاری اشاره کرد وگفت از این تعداد ۲۳۳۳ نفر ساکن وبومی این استان هستند که مهارت های لازم را اموخته ومنقضی خدمت هستند و مشمول دریافت تسهیلات هستند. وی تعداد دوره برگزار شده را طی این مدت ۱۷۲دوره اعلام کرد
اکبری راد راه نجات کشور و خروج از مشکلات فعلی را توسعه مهارت آموزی ودر ادامه آن ایجاد اشتغال دانست وگفت وجود نیرو های ماهر در توسعه ورشد کشور موثر وراهگشاست لذا باید برای توسعه مهارت آموزی تلاش کنیم. رییس کارگروه مهارت آموزی کارکنان وظیفه عمومی نیروی های مسلح استان برارایه و آموزش کسب یک مهارت در حین تحصیل برای دانش آموزان تاکید کرد وگفت ارایه آموزش های دوگانه یا هیبریدی برای دانش آموزان ضروریست . وی دراین جلسه از امادگی جهاد دانشگاهی استان برای آموزش رایگان وبرگزاری دوره آموزشی راه اندازی کسب و کار های خانگی برای سربازان حاضر در مراکزآموزشی نظامی شهرستان بیرجند خبر داد و اظهار امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی جهاد دانشگاهی ومراکز نظامی و انتظامی استان اموزش های لازم را برای مهارت آموزی و ایجاد اشتغال ببینند. اکبری راد بر رصد سربازان مهارت اموخته منقضی خدمت در استان به منظور اطلاع از وضعیت اشتغال انان توسط دبیرخانه کارگروه ونیروهای مسلح استان تاکید کرد وگفت ضرورت دارد با ایجاد سامانه ای بدین منظور وضعیت اشتغال سربازان منقضی خدمت رصد ودنبال شود. اکبری راد از بانک‌های عامل استان خواست همکاری بیش از پیش برای جذب واعطای تسهیلات به سربازان ومتقاضیان تسهیلات اشتغالزایی داشته باشند