این روزها از شهرستان سرایان زیاد مطلب به خبر و هنر ارسال می شود که سرایان دیده نمی شود در استان جا دارد مسولین استانی به این شهرستان زیبا در گردشگری کشاورزی معدن و…. توجه ویژه کنند . اکثر غریب به اتفاق مردم این شهرستان پیگیر به سرانجام رسیدن توسعه بیمارستانند که امکانات این بیمارستان از نظر سخت افزاری و نرافزاری رشد کند . مردم ولایتمدار شهرستان سرایان همیشه پای کار انقلاب و نظام بوده اند و هستند خواسته دیگر این مردم فعال شدن دانشکده کشاورزی است که سالهاست در گیر و دار بودن و نبودن است . سرایان مهد معادن بنتونیت کشور است مردم این خطه از دولتمردان می خواهند در این زمینه ورود پیدا کرده تا اشتغالزایی و در امد حاصل از ان به توسعه شهرستان کمک کند این خطه در همه چیز از جمله گردشگری ، کشاورزی،دامپروری ،صنعت ، سنگ نیمه قیمتی و کویر های زیبا پتانسیل دارد جا دارد صدای مردم شنیده شود

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور