#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹تعداد شهر‌ستان‌های با وضعیت قرمز کرونایی در خراسان جنوبی از ۳ به یک شهرستان کاهش یافت.

بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، سرایان تنها شهرستان قرمز خراسان جنوبی است و شهرستان‌های بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه، فردوس و نهبندان در وضعیت نارنجی قرار دارند.

 

همچنین شهرستان‌های بشرویه، زیرکوه قائنات و طبس در وضعیت زرد هستند.

در حال حاضر هیچ شهری از استان هنوز در وضعیت عادی و رنگ آبی قرار نگرفته است.