استاندار خراسان جنوبی تلاش برای جلب و جذب اعتبارات ملی را از تکالیف مدیران برشمرد و گفت: آمارها نشان می‌دهد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در این زمینه روند رو به رشدی داشته که قابل تقدیر است.

 حمید ملانوری در نشست تخصصی مدیرکل و معاونان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان افزود: باید ضمن حفظ وضع موجود، برای افزایش این اعتبارات هم تلاش کنیم.

وی اظهار داشت: انتظار این است که موارد گذشته با همان شدت و حتی بیشتر ادامه پیدا کند و ما نیز در سطح ملی و استانی پیگیر بحث اعتبارات خواهیم بود.

استاندار خراسان جنوبی تلاش مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را در سطح استان قابل تحسین خواند و گفت: با وجود وسعت راه‌های خراسان جنوبی و هزینه‌های سنگین نگهداری راه‌ها برای انجام امور محوله، مدیریت جهادی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود کشور و چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و تهدیدها، عملکرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نشان از تعهد، تلاش و حساسیت این مجموعه در تحقق وظایف دارد و این عملکرد با توجه به گستره حوزه استحفاظی اداره کل، قابل تقدیر است.

ملانوری با تاکید بر تعامل بین ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصریح کرد: این تعامل ارزنده قدم بزرگی در مسیر رشد و توسعه خراسان‌جنوبی و پروژه‌ها و اهداف پیش رو خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه وجود نیروهای جوان و مستعد موجب سرزندگی و فعال بودن دستگاه‌های اجرایی می‌شود گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان از این حیث جزو دستگاه‌های پویا و فعال است که موجب تحرک خوبی در استان شده است.

استاندار خراسان جنوبی از راه به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه یاد کرد و افزود: تدبیر، تلاش و توسعه که شعار اصلی ما در خراسان جنوبی است، در این حوزه بدین معناست که با توجه به نیازها و کمبود اعتبارات، تنها با تدبیر و تلاش و تعامل دستگاه‌ها می‌توان به توسعه دست یافت.

وی اظهار امیدواری کرد: این اقدامات با سرعت تداوم یابد و با انگیزه پیش برود تا رضایتمندی هرچه بیشتر مردم را به همراه داشته باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی نیز طی گزارش مبسوطی درباره اقدامات و برنامه‌های این مجموعه، از رشد ۶۸ درصدی اعتبارات ملی جذب شده در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن خبر داد.