رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از فعال شدن سامانه اعمال قانون دوربین‌های سطح شهر در ارتباط با سرعت‌های غیرمجاز خبر داد.

 سرهنگ علیرضا عباسی روز پنجشنبه گفت: این سامانه با پایش و غربالگری خودکار همه ترددها، خودروهایی که در خیابان‌های شهر بیرجند سرعت آنها از ۶۰ کیلومتر تجاوز کند را توسط دوربین‌ها به صورت خودکار ثبت می‌کند و اعمال قانون می‌شود.

وی افزود: سامانه نظارت تصویری ترددها را به صورت شبانه روزی با کمترین خطا رصد می‌کند همچنین تمامی مستندات تخلفات مربوط به سرعت غیرمجاز در سامانه قابل ذخیره است.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی ضمن قدردانی از رانندگانی که قوانین و مقررات را رعایت کرده و به حقوق شهروندان احترام می‌گذارند، تصریح کرد: پلیس اجازه نخواهد داد تعداد معدودی از رانندگان قانون گریز با تخلفات و هنجارشکنی امنیت و آرامش دیگر شهروندان را برهم زنند لذا با آنها برابر قانون برخورد خواهد شد.

برابر آمار رسمی، بیشترین تصادفات درون شهری خراسان جنوبی مربوط به مرکز استان بوده و تجهیز شهر به سامانه‌های نظارت تصویری همواره مطالبه شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور