سامانه ثبت داروهای تک نسخه ای از سوی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند راه اندازی شد.

کیانی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از راه اندازی سامانه متمرکز پاسخگویی الکترونیکی میز خدمت سازمان غذا و دارو به نشانی khedmat.fda.gov.ir برای ثبت نام بیماران و ثبت نسخ دارویی تک نسخه‌ای مورد نیاز بیماران خبر داد.

او با بیان اینکه دارو‌های تک نسخه‌ای دارو‌هایی هستند که جزو فهرست دارویی ایران نیستند، اما بنا به تشخیص پزشک مصرف آن برای بیمار حیاتی و ضروری است، افزود: بیماران برای دریافت دارو‌های تک نسخه‌ای خود می‌توانند با مراجعه به این سامانه، ثبت نام کرده و با بارگذاری مدارک پزشکی خود و دریافت تأییدیه، به داروخانه معرفی شده مراجعه و داروی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور