#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

از سال ۱۴۰۰ با هزینه ۸۰ میلیارد تومان اعتبار ۱۸۴ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبی ساخته شده است.

، معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفتگو

ساخت ۱۸۴ سازه آبخیزداری در خراسان جنوبیبا خبرنگار صداوسیما گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برای ساخت سازه های آبخیزداری در خراسان جنوبی تخصیص یافته تا با این اعتبار ۲۳۰ سازه آبخیزداری خاکی، سنگی و سنگ و ملات در ۶۱ حوزه در همه شهرستان‌های استان ساخته شود.

 

یوسفی افزود: تا کنون ۸۰ درصد این طرح با هزینه ۸۰ میلیارد تومان اجرا شده که مابقی تا ۳ ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: با اجرای طرح، این سازه‌ها می‌توانند یک میلیون و ۵۰۰ متر مکعب آی را مهار کنند.

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۲۳۰۰ سازه آبخیزداری در استان گفت: این سازه ها در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ا(ز آذر۱۴۰۰ تا اردیبهشت۱۴۰۱) ۴۲ میلیون متر مکعب آبگیری شدند.

 

یوسفی افزود:در سال ۱۴۰۱ نیز تاکنون اعتبار ۸۰ میلیاردی برای ساخت ۵۵ سازه آبخیزداری پیشنهاد شده است که در صورت تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی بسیج سازندگی و قرارگاه امام حسن مجتبی این اعتبار به ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد.