#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

دوستان معزز شورای شهر و شهردار محترم بیرجند این روزها در مورد سالن میلیاردی شورای شهر سوالات زیادی مطرح است ۱- استفاده عموم مردم نه خواص از این سالن به چه شکل است ۲ – استفاده هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر از این سالن به صورت خواهد بود ۳ – استفاده گروه های مردمی ،جهادی ،اقتصادی عام المنفعه چه به صورت است ۴- تا کنون چند جلسه مردمی صرف در این سالن میلیاردی برگزار شده است ۵ – آیا مردم از پس هزینه ها میلیونی اجاره بها این سالن بر خواهندآمد ۶ – وضعیت سیستم اطفای حریق این سالن بکجا رسیده است ۷ – برای مستهلک نشدن سالن چه اقداماتی صورت گرفته است ۸ – متولی سالن در شهردای کیست و به چه صورت مردم می توانند از آن برای جلسات ،سیمنارها و همایش خود بهره ببرند