🔹معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی گفت: ساعت کاری ادارات خراسان جنوبی از روز شنبه به روال قبل برمی گردد.
ناصر ناصری خاطر نشان کرد: ساعت کاری ادارات، نهادهای عمومی، سازمان‌ های دولتی، بانک ها، دانشگاه ها و شهرداری های استان از روز شنبه ۲۵ فروردین مطابق روال قبل خواهد بود.
🔹وی تصریح کرد:از روز ۲۵ فروردین زمان فعالیت ادارات روزهای شنبه تا چهارشنبه ۷:٣٠ تا ١۴:٣٠ و روزهای پنجشنبه ساعت ٧:٣٠ تا ۱۳:٣٠ خواهد بود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور