ساعت رسمی، یکشنبه ۳۰ شهریور، یک ساعت به عقب برمی‌گردد.