ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی می‌سازد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان گفت: این ستاد براساس رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص رفع نیاز جامعه به مسکن، ساخت ۵۰ هزار واحد را در کشور در دستور کار خود قرار داد که سهم خراسان جنوبی از این تعداد هزار واحد است.

موسوی افزود: از این تعداد ۸۵۰ واحد در بیرجند، ۱۰۰ واحد در طبس و ۵۰ واحد در نهبندان احداث می‌شود که مناقصه ساخت تعدادی از این واحد‌ها برگزار شده است و با مشخص شدن پیمانکار و تحویل گرفتن زمین، بزودی عملیات ساخت آن‌ها آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه تمام واحد‌ها در قالب طرح اقدام ملی مسکن ساخته می‌شود، پیش بینی کرد هزار واحد مسکونی تا دو سال آینده تحویل متقاضیان این طرح شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان گفت: واگذاری زمین‌ها به قیمت تمام شده عرصه و اعیان و بدون اخذ ارزش افزوده خواهد بود.