🔹شفیعی فرماندار شهرستان بشرویه در جلسه مسکن محرومان شهرستان بیان داشت: ساخت ۲۵۰ واحد مسکن محرومان در بشرویه گامی موثر و بجا در راستای محرومیت زدایی در این شهرستان بشرویه بود.
🔹وی افزود: از تعداد ۲۵۰ واحد مسکن محرومان شهرستان تاکنون ۲۱۵ واحد تکمیل شده و یا در مرحله نازک کاری می باشد و تکمیل مابقی واحدها نیز تا هفته دولت امسال به اتمام می رسد.
🔹آسمانی مقدم مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز در این جلسه گفت: در طرح احداث ۵۰۰۰ واحد مسکن اقشار کم درآمد شهری که ماحصل سفر دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به خراسان جنوبی بود، سهمیه شهرستان بشرویه با توجه به توزیع ۳۵۰۰ واحد از کل ۵۰۰۰ واحد طرح ۲۳۰ واحد می باشد.
🔹وی افزود: از تعداد ۲۳۰ واحد اختصاص یافته به شهرستان بشرویه تعداد ۱۴۰ واحد سهم شهر بشرویه و ۹۰ واحد سهم شهر ارسک می باشد.
🔹آسمانی مقدم بیان داشت: ۱۵۰۰ واحد باقیمانده دیگر نیز بین شهرستانهای استان شناور است و هر شهرستانی که سهمیه اولیه را جذب کند میتواند سهمیه جدید نیز بگیرد.