مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: پیش بینی می شود ۳ هزار و ۴۰۰ تن خرما از سطح ۱۲۱۳ هکتار که از این مساحت ۸۷۳ هکتار بارور و ۳۴۰ هکتار غیربارور می باشد، در این شهرستان برداشت گردد.

داوود بخشایی اظهار داشت: در راستای حل مشکلات بهره برداران خرما در طبس، مجوز سه واحد سردخانه هزار تنی دو مداره در دست اقدام است و پس از بهره‌برداری یکی از زیرساخت‌های زنجیره خرما را تکمیل می‌کند.