نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس اظهار کرد: ساخت بیمارستان برای شهرستان زیرکوه به تصویب رسید.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس، یکشنبه شب ۱۲ بهمن به خبرنگاران گفت: شهرستان زیرکوه تنها شهرستان در خراسان جنوبی است که بیمارستان نداشته و حتی مکان در دست ساخت نیز برای بیمارستان ندارد.

وی با بیان اینکه این شهرستان تنها شهرستانی است که در این حوزه فاقد ساختمان ملکی است، افزود: شرط اصلی اجرایی شدن مجوزهای اخذ شده از وزارت بهداشت اخذ مصوبه کمیسیون ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه است.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان‌های قائنات و زیرکوه، ماده ۲۳ قانون الحاقی در خصوص اعتبار احداث بیمارستان کوثر حاجی آباد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور لحاظ شد.

اسحاقی با بیان اینکه ساخت بیمارستان برای شهرستان زیرکوه به تصویب رسید، تصریح کرد: این مصوبه به وزارت بهداشت کمیسیون تلفیق ابلاغ شد.

محمد دهقانی فیروزآبادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز به خبرنگاران گفت: از سال ۷۶ خدمات سرپایی درمانی در یک درمانگاه متعلق به تأمین اجتماعی در این شهرستان انجام می‌شود.

وی یادآور شد: برای اخذ مجوز ساخت بیمارستان در این شهرستان، نمایندگان مجلس و مسئولان مرتبط  کمک‌های شایانی کردند.