استاندار خراسان جنوبی گفت: هم راستا با اجرای قطعات راه آهن در داخل استان لازم است عملیات اجرایی ۲ ایستگاه مسافربری بیرجند و قاین نیز آغاز شود.

، جواد قناعت با تاکید بر این مطلب در دیدار خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه راه آهن زاهدان – بیرجند – مشهد سال گذشته توسط رئیس جمهور کلنگ زنی شد و اهمیت این پروژه در توسعه منطقه شرق کشور، تسریع در روند اجرای آن مطالبه ماست.

وی افزود: افزایش تعداد ماشین آلات فعال در کارگاه ها و تقویت پیمانکاران، روند اجرای کار را شتاب می بخشد.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم تکمیل نقشه های اجرایی تمامی قطعات راه آهن، اظهار کرد: با توجه به انجام مطالعات کل مسیر و آماده بودن طرح، تهیه نقشه های اجرایی باید هرچه سریع تر تکمیل و ارائه شود.

وی مدیریت زمان را در اجرای این پروژه مهم خواند و گفت: با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت سرعت بخشیدن به روند اجرای کار، لازم است عملیات اجرایی احداث ایستگاه مسافربری بیرجند و قاین آغاز شود.

قناعت تاکید کرد: این ۲ پروژه هم باید با استفاده از نیروی فنی متخصص و تزریق به موقع اعتبار با سرعت اجرا شود.

وی با اشاره به پیشرفت ناچیز فیزیکی قطعه ۱۷ راه آهن، تصریح کرد: لازم است این قطعه به پیمانکار جدید سپرده تا این کندی کار به سرعت جبران شود.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: انتظار می رود اسناد مناقصه عملیات روسازی و ریل گذاری همه قطعات به زودی تهیه و پیمانکاران این بخش نیز تعیین و مستقر شوند.

وی به روند اجرای کار در کل مسیر به ویژه حد فاصل زاهدان تا نهبندان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مطالعات کل مسیر انجام شده، لازم است آن بخش مسیر که به پیمان نرفته به مناقصه گذاشته شود تا روند کار در استان سیستان و بلوچستان هم شتاب بگیرد.

قناعت با دعوت از معاون وزیر راه و شهرسازی برای سفر به خراسان جنوبی و پایش شرایط کار به صورت میدانی، یادآور شد: مشکلات پیمانکاران در زمینه تامین آب و سوخت به صورت ویژه پیگیری می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به روند اجرای کار در پروژه های دوبانده سازی در استان گریزی زد و اظهار کرد: با توجه به برنامه زمان بندی این پروژه، انتظار است با ورود جدی وزارت راه و شهرسازی، باند دوم بیرجند- قاین تا هفته دولت امسال تکمیل شود و زیر بار ترافیک برود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: برای دوبانده سازی محور بیرجند – زاهدان هم تامین منابع مالی در راستای تسریع در روند اجرای کار مطالبه استان است.

وی با اشاره به حضور سید حسین میرشفیع نماینده ویژه وزیر راه و شهرسازی در امور افغانستان و طرح های ویژه در جلسه از وضعیت اجرای پروژه راه فراه به ماهیرود نیز گفت.

قناعت با بیان اینکه این پروژه به طول ۱۱۷ کیلومتر با ۸۳ درصد پیشرفت فیزیکی در دست اجراست، یادآور شد: اجرای این پروژه در توسعه صادرات کشور و رونق بازارچه مرزی ماهیرود نقش بسزایی دارد.

وی تامین منابع مالی و رفع مشکلات گمرکی را از مسایل مهم و مؤثر در روند اجرای کار خواند و همراهی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه را خواستار شد.

در ادامه با بحث و تبادل نظر درباره مسایل مطرح شده، نظر مساعد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل درخصوص رفع دغدغه های استان جلب شد.

همچنین در این جلسه که با حضور مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، مشاوران و پیمانکاران پروژه ریلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان همراه بود، ابتدا گزارش جامعی درباره میزان پیشرفت فیزیکی و وضعیت موجود طرح ارائه و اقدامات خراسان جنوبی در زمینه رفع مشکلات و تسهیل شرایط پیمانکاران نیز تشریح شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور