مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: زنده‌گیری نوزادان حیات وحش از جمله تخلفات زیست محیطی است که برخی افراد سهوی یا عمدی اقدام به این کار می‌کنند.

حسن اکبری افزود: هر سال با شروع فصل بهار، زاد و ولد حیوانات وحشی آغاز می‌شود و زیر چتر حمایت و حفاظت محیط‌بانان حفاظت محیط زیست به زندگی خود ادامه می‌دهند.

وی با اشاره به آنچه رواج زنده‌گیری نوزادان حیوانات وحشی در فصل بهار و زاد و ولد نامید، گفت: در این فصل از سال برخی افراد سودجو و متخلف اقدام به زنده‌گیری نوزادان حیوانات وحشی می‌کنند که لطمات جبران‌ناپذیری را به طبیعت وارد می‌کند زیرا علاوه بر حذف یک گونه جانوری از طبیعت که سال‌ها می‌تواند زادآوری داشته باشد قطعا در ادامه نسل خلل ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: نوزادان حیات وحش زنده‌گیری شده حتی در صورت کشف و بازپس‌ گیری از متخلفان به دلیل تغذیه دستی، انس با انسان و نبود آموزش مهارت‌های لازم برای زندگی در طبیعت، قابلیت بازگشت به عرصه‌های طبیعی را ندارند و به ناچار باید ادامه زندگی خود را در اسارت به سر ببرند که تحت این شرایط زندگی آنها دوام نخواهد داشت.

اکبری افزود: مشاهده شده برخی از مردم و علاقه‌مندان به حیات وحش با مشاهده نوزادان حیات وحش در مناطق، از سر دلسوزی و کمک به حیوانات اقدام به زنده‌گیری و تحویل آنها به محیط‌بانان یا ادارات حفاظت محیط زیست می‌کنند که توصیه می‌شود در صورت مشاهده نوزادان حیوانات وحشی در طبیعت هیچ گونه اقدامی برای گرفتن آنها نکنند و مراتب را به ماموران یگان حفاظت محیط زیست مستقر در مناطق اطلاع دهند.