همزمان با ۱۷ربیع الاول، ولادت حضرت رسول اکرم (ص) طی بازدید رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، دادستان مرکز استان و قضات محاکم قضایی از زندان های استان، ۵۹ زندانی آزاد شدند.
در بازدید حجت الاسلام موحدی راد رئیس کل دادگستری استان و حجت الاسلام نسائی زهان دادستان مرکز استان از زندان مرکزی، که به همراه مدیر کل زندان های خراسان جنوبی، و جمعی از قضات دادگستری استان صورت پذیرفت، ۳۳زندانی واجدشرایط آزاد شدند.

همچنین در بازدید قضات شهرستان قاین منجر به آزادی ۲۰زندانی، شهرستان فردوس ۴ زندانی و شهرستان طبس ۲ زندانی به کانون گرم خانواده بازگشتند.

افتتاح ساختمان پیرایش ویژه کارکنان و سربازان وظیفه و تقدیر از قضات و مدیر زندان مرکزی از دیگر برنامه بازید قضات محاکم قضایی استان بوده است.

شایان ذکراست در جریان بازدید رئیس کل دادگستری استان از زندان مرکزی ، به مناسبت ۱۷ربیع الاول به زندانیان گروه سرود که در بدو ورود اجرا داشتند ۱۵روز مرخصی به زندانیان واجد شرایط زندان های استان ۱۰روز مرخصی اعطا شد .

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور