معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی از واگذاری زمین به طلاب برای ساخت واحدهای مسکونی در بیرجند خبر داد.

، علیرضا عباس زاده در نشست تامین زمین و اعتبار ساخت خوابگاه متاهلین حوزه علمیه استان با اشاره به دستورالعمل‌های قانونی در زمینه واگذاری زمین به متقاضیان در قالب طرح نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: طلاب علوم دینی می‌توانند از زمین‌های اطراف بیرجند برای ساخت مسکن ویلایی (یک طبقه حیاط دار) استفاده کنند.

وی افزود: آماده هر گونه همکاری برای واگذاری زمین با هدف احداث واحدهای مسکونی طلاب هستیم.

زمین واحدهای مسکونی طلاب در بیرجند تامین می‌شود

معاون استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: وظیفه ما تنها تامین زمین است و به ساخت واحدهای مسکونی نمی‌توانیم کمکی داشته باشیم.

وی گفت: به جای ایجاد خوابگاه متاهلین، در یکی از مدارس علمیه مرکز استان استادسرا ایجاد شود و طلاب با واگذاری زمین برای خود واحدهای مسکونی بسازند.

در این جلسه مقرر شد با بازدید کارشناسان استانداری از اراضی مربوط به حوزه علمیه، پیشنهادهای لازم در این خصوص ارائه شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور