🔸زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴ درجه در مقیاس درونی زمین (ریشتر) نهبندان در خراسان جنوبی را لرزاند.