این زمین لرزه به بزرگی ۵.۱ ریشتر در
عمق : ۸ کیلومتر ساعت ۰۴:۰۷:۰۴.۰ رخ داد.
هنوز گزارشی از خسارت این زمین لرزه گزارش نشده است

استقرار ۵ اکیپ در محل زمین لرزه عشق آباد

مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی گفت: این تیم ها در روستاهای پیر حاجات و ده محمد مستقر هستند.
آخوندی افزود : این تیم ها تا ۲۴ ساعت در منطقه هستند
وی گفت : یکی از تیم ها از بنیاد مسکن است که در حال بررسی میزان خسارات احتمالی است

به گفته مدیرکل مدیریت بحران استان تونل های معادن زغال سنگ منطقه عشق آباد امروز تعطیل است.