دقایقی قبل ( ۳۹ دقیقه ی بامداد جمعه ۳ مرداد ماه ) زلزله ای نسبتا شدید نهبندان را لرزاند ‌زلزله ۴.۴ ریشتر در عمق ۸ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است