🔸زلزله ای با قدرت ۴ ریشتر حوالی ساعت ۲:۴۱ دقیقه بامداد امروز ۱۳ کیلومتری شهر حاجی آباد زیر کوه را لرزاند.

🔸زلزله در عمق ۱۶ کیلومتری زمین اتفاق افتاده است.

🔸به خاطر صدای زلزله مردم به خیابان ها آمده اند.